Andra projekt / Other projects

Här följer några exempel på andra projekt vi genomfört de senaste 20 åren. Några projekt finns på de flesta plattformar, såsom Spotify, YouTube m.fl. men några har bara delgivits de berörda, i de flesta fall uppmärksammade födelsedagar men också hedrande av någon närståendes begravning.

Here are some examples of other projects we have completed over the past 20 years. Some projects are available on most platforms, such as Spotify, YouTube and others. but some have only been served to those concerned, in most cases to celebrate birthdays but also to honor a relative’s or a dear friend´s  funeral.

Rulla till toppen